Діагностичні системи

ТОВ «НВО» Діагностичні системи «є найбільшим підприємством з виробництва імуноферментних тест-систем для діагностики інфекційних захворювань, гормонів та онкомаркерів і наборів реагентів.

НАЗВА ТЕСТ-СИСТЕМИ, СТИСЛИЙ ОПИС
Кат. номер
Набір та кількість аналізів
ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВІЛ-УНІФ Тест-система імуноферментна для виявлення сумарних антитіл до вірусу імунодефіциту людини ВІЛ-1 (включаючи всі основні групи та субтипи) і ВІЛ-2 у сироватці та плазмі крові людини.I-15396 (12*8)
I-150192(24*8)
I-155480 (60*8)
ДСУ-ІФА-ВІЛ-АГ+АТ Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини 1 та 2 типів (ВІЛ-1 і ВІЛ-2), ВІЛ-1 групи 0 та антигену р24 ВІЛ-1 у сироватці та плазмі крові людиниI-265496 (12*8)
I-2652192 (24*8)
I-2655480 (60*8)
ДСУ-ІФА-ВІЛ-АГАТ-СКРІН Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини 1 та 2 типів (ВІЛ-1 та ВІЛ-2), ВІЛ-1 групи 0 та антигену р24 ВІЛ-1 у сироватці та плазмі крові людини.I-165496 (12*8)
I-1652192 (24*8)
I-1656480 (60*8)
ДСУ-ІФА-ВІЛ-АГ-СКРІН Тест-система імуноферментна для виявлення (підтвердження) антигену р24 вірусу імунодефіциту людини 1 типу.(ВІЛ–1).I-145296(12*8)
ДСУ-ІФА-ВІЛ-АТ/АГ-СПЕКТР Тест-система імуноферментна для виявлення сумарних антитіл у сироватці або плазмі крові людини до окремих білків ВІЛ-1,2 та антигену р24 ВІЛ-1 на основі рекомбінантних антигенів та моноклональних антитіл.I-75116 (12*8)
ДСУ-МілаБлот ВІЛ Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до індивідуальних білків вірусу імунодефіциту людини 1 та 2 типів (ВІЛ-1 та ВІЛ-2) методом лінійного імуноблота у сироватці або плазмі крові людиниI-229518
I-229624
I-229736
ДСУ-ВЛК-анті-ВІЛ-1 Контрольний зразок для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на наявність антитіл до вірусу імунодифіциту людини 1типу (ВІЛ-1).I-83124 флакона
ДСУ-ВЛК-ВІЛ-Ag (р24) Контрольний зразок для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на наявність антигену р24 вірусу імунодефіциту людини типу (ВІЛ-1)I-93124 флакона
ДСУ-Стандарт ВІЛ-1 АТ(+) Стандартна панель сироваток, яка містить антитіла до вірусу імунодефіциту людини 2 типу (ВІЛ-2) в різних концентраціях призначена для контролю чутливості імуноферментних тест-систем, яка виявляє антитіла до ВІЛ-2,може бути використана для науково-дослідних цілей.I-162016 флаконів
ДСУ-Стандарт ВІЛ-2 АТ(+) Стандартна панель сироваток, яка містить антитіла до вірусу імунодефіциту людини 1типа (ВІЛ-1) в різних концентраціях призначена для контролю чутливості імуноферментних тест-систем, яка виявляє антитіла до ВІЛ-1,може бути використана для науково-дослідних цілей.I-19708 флаконів
ДСУ-Стандарт ВІЛ-1 АГ р24(+) Стандартний біологічний матеріал, що містить антиген р24 вірусу імунодефіциту людини 1 типу (ВІЛ-1) призначений для оцінки чутливості імуноферментних тест-систем, які виявляють антиген р24 (ВІЛ-1);для контроля тест-систем на стадіях виробництва та випуску; для науково-дослідних цілей, зовнішнього та внутрішнього контроля якості роботи діагностичних лабораторій; для кількісного виявлення антигену р24 (ВІЛ-1) в досліджуваній сироватці (плазмі) крові людини методом ІФАI-103011 флаконів
ДСУ-Стандарт ВІЛ-1 АГ р24(+) Стандартний біологічний матеріал, що містить антиген р24 вірусу імунодефіциту людини 1 типу (ВІЛ-1) призначений для оцінки чутливості імуноферментних тест-систем, які виявляють антиген р24 (ВІЛ-1);для контроля тест-систем на стадіях виробництва та випуску; для науково-дослідних цілей, зовнішнього та внутрішнього контроля якості роботи діагностичних лабораторій; для кількісного виявлення антигену р24 (ВІЛ-1) в досліджуваній сироватці (плазмі) крові людини методом ІФАI-1032.210 флаконів
ДСУ-Стандарт ВІЛ-1,2 АТ(-), ВІЛ-1 АГ р24(-) Стандартна панель сироваток, що не містять антитіла до вірусів імунодефіциту людини 1 і 2 типів (ВІЛ-1 і ВІЛ-2) і антиген р24 ВІЛ-1 "ДСУ-Стандарт ВІЛ-1,2 АТ(-), ВІЛ-1 АГ р24(-)" призначена для контролю специфічності імуноферментних тест-систем, що виявляють антитіла до вірусів імунодефіциту людини і антиген р24 ВІЛ-1 може бути використаний для науково-виробничих цілей, для контролю якості роботи діагностичних лабораторій, а також для вхідного контролю тест-систем, які виявлятимуть маркери ВІЛ-інфекції методом ІФА та імунного блотингуI-161020 флаконів
ГЕПАТИТИ
Гепатит В
ДСУ-ІФА-HBsAg Тест-система імуноферментна для виявлення або підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людиниB-115496 (12*8)
B-1152192(24*8)
B-1155480 (60*8)
B-115648 (12*8)
ДСУ-ІФА-НВsAg-0,01 Тест-система імуноферментна для виявлення або підтвердження поверхневого антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людиниB-125496 (12*8)
B-1252192(24*8)
B-1255480 (60*8)
B-125648 (12*8)
ДСУ-ІФА-HBsAg - підтверджуючий тест Контрольний зразок для внутрішньолабороторного контролю якості досліджень на наявність поверхневого антигену вірусу гепатиту ВB-231200 аналізів
ДСУ-ЕРІТРО-HBsAg Для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В у сироватці крові людини при оцінці динаміки захворювання вірусним гепатитом В і контролі за проведеною терапією гепатиту ВВ-431200 аналізів
ДСУ-ІФА-АНТИ-HBsAg Тест-система імуноферментна для якісного та кількісного визначення антитіл до поверхневого антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини.B-55142 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-HBc Тест-система імуноферментна для виявлення сумарних антитіл до core-антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людиниВ-65396 (12*8)
В-650192(24*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-HBc-М-СКРІН Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу M до core-антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людиниВ-75396 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-HВе Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgG до е-антигену вірусу гепатиту В (НВеAg) у сироватці (плазмі) крові людиниВ-85196 (12*8)
ДСУ-ІФА-HBeAg Тест-система імуноферментна для виявлення е-антигену вірусу гепатиту В (HBeAg)B-95196 (12*8)
ДСУ-ВЛК-HBsAg Контрольний зразок для внутрішньо-лабораторного контролю якості досліджень на наявність поверхового антигену вірусу гепатиту ВВ-143124 флакона
ДСУ-СО-HBsAg Стандартний зразок поверхового антигену вірусу гепатиту ВВ-035010 флаконів
Гепатит С
ДСУ-ІФА-АНТИ-HCV Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С у сироватці або плазмі крові людини імуноглобулінах та інших препаратах, виготовлених із сироватки (плазмі) крові людиниС-15396 (12*8)
С-150192 (24*8)
С-155480 (60*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-HCV-АВІДНІСТЬ Тест-система імуноферментна для визначення індексу авідності антитіл до вірусу гепатиту С у сироватці або плазмі крові людиниС-65148 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-HCVc-M Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до core- антигену вірусу гепатиту С у сироватці або плазмі крові людиниС-25396 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТІ-HCV-СПЕКТР-GM (комп.1). Тест система імуноферментна для виявлення спектру антитіл класу lgG та lgM до структурних (core) і неструктурних (NS 3 , NS 4 , NS 5 ) білків, сорбованих роздільно на 4-х стрипахС-45124(12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР GM (комп.2). Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу lgG та lgM до структурних (core) і суміші неструктурних (NS 3 , NS 4 , NS 5 ) білків, сорбованих на 2-х стрипахС-45248 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM (компл.3). Тест-система імуноферментна для виявлення спектру антитіл класу IgG та IgM до вірусу гепатиту С і підтвердження результатів анти-HCV скринінгу у сироватці або плазмі крові людини С-455120 (60*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР G Тест-система імуноферментна для ідентифікації спектру антитіл класу lgG до структурних (НСV-core-Ag) та неструктурних (НСV-NS3-Ag, НСV-NS4-Ag, та НСV-NS5-Ag) білків вірусу гепатиту С у сироватці (плазмі) крові людини з метою диференційної діагностики і прогнозу захворювання вірусним гепатитом СС-35124 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР М Тест-система імуноферментна для ідентифікації спектру антитіл класу lgМ до структурних (НСV-core-Ag) та неструктурних (НСV-NS3-Ag, НСV-NS4-Ag, та НСV-NS5-Ag) білків вірусу гепатиту С у сироватці (плазмі) крові людини з метою диференційної діагностики і прогнозу захворювання вірусним гепатитом СС-35224 (12*8)
ДСУ-ІФА-НСV-АГАТ Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антигену і антитіл до вірусу гепатиту С у сироватці або плазмі крові людиниС-195296 (12*8)
С-1953192 (24*8)
С-1954480 (60*8)
ДСУ-ІФА-НСV-АГ Тест-система імуноферментна для виявлення антигену вірусу гепатиту С у сироватці або плазмі крові людиниС-196296 (12*8)
ДСУ-ВЛК-АНТИ-HCV Контрольний зразок для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на наявність антитіл до вірусу гепатиту СС-73124 флакона
ДСУ-Стандартна панель-анти-HCV Стандартна панель сироваток, що містять і не містять антитіла до вірусу гепатиту СС-038028 флаконів
Гепатит D
ДСУ-ІФА-АНТИ-HDV Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту Дельта у сироватці або плазмі крові людиниD-15296 (12*8)
Гепатит Е
ДСУ-ІФА-АНТИ-НЕV-G Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgG до вірусу гепатиту E у сироватці або плазмі крові людиниЕ-15196 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-HEV-M Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту Е у сироватці або плазмі крові людиниЕ-15296 (12*8)
СИФІЛІС
ДСУ-ІФА-АНТИ-ЛЮІС-СУМАРНІ-АНТИТІЛА Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до збудника сифілісу призначена для виявлення антитіл класу G, M і А до Treponema pallidum (Т.pallidum) в сироватці (плазмі) крові людини з ціллю діагностики сифілітичної інфекції.L-182296 (12*8)
L-1823192 (24*8)
L-1824480 (60*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ЛЮІС-GM Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл класу G та М до Treponema pallidum в зразках сироватки (плазми) крові або ліквори людини з ціллю діагностики сифілітичної інфекціїL-15596 (12*8)
L-154192 (24*8)
L-156480 (60*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ЛЮІС-G Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл класу G до Treponema pallidum в сироватці (плазмі) крові або ліквори людини з ціллю діагностики сифілітичної інфекціїL-15396 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ЛЮІС-М Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу М до Treponema pallidum в сироватці (плазмі) крові людиниL-25396 (12*8)
ДСУ-ЛЮІС-ТЕСТ * знижка -40% від зазначеної ціниL-331500
(набір 1 комп.1). Для визначення асоційованих з сифілісом реагінових антитіл в зразках сироватки (плазми) крові, лікрови людини
(набір 1 комп.2). Для визначення асоційованих з сифілісом реагінових антитіл в зразках сироватки (плазми) крові, лікрови людиниL-3381000
ДСУ-ЛЮІС-ТЕСТ (набір 2). Призначений для визначення асоційованих з сифілісом реагінових антитіл в зразках сироватки (плазмі) крові, ліквори людиниL-332500
ДСУ-РПГА-АНТИ-ЛЮІС. Призначений для якісного та напівкількісного визначення специфічних антитіл до Treponema pallidum в сироватці, плазмі крові та лікворі людини в реакції пасивної гемагглютинації (РПГА)L-431100
L-432200
L-433500
ДСУ-ВЛК-АНТИ-ЛЮІС Контрольний зразок для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на наявність антитіл до збудника сифілісу ( Treponema pallidum )L-53124 флакона
ХЛАМІДІОЗ
ДСУ-ІФА-АНТИ-ХЛАМІДІЯ-TR-A Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу lgА до Chlamydia trachomatis в зразках сироватки (плазмі) крові людиниX-125196 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ХЛАМІДІЯ-TR-G Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу lgG до Chlamydia trachomatis в зразках сироватки (плазмі) крові людиниX-115196 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ХЛАМІДІЯ-TR-М Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу lgM до Chlamydia trachomatis в зразках сироватки (плазми) крові людиниX-135196 (12*8)
ГЕРПЕСНІ ІНФЕКЦІЇ
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВПГ-1,2 –G Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів в зразках сироватки (плазми) крові людиниH-15196 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВПГ-1,2 -G-АВІДНІСТЬ Тест-система імуноферментна для визначення індексу авідності антитіл класу ІgG до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів в зразках сироватки (плазми) крові людини.H-15248 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВПГ-2 - G Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 2 типу в зразках сироватки (плазми) крові людиниH-25196 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВПГ-2 - G-АВІДНІСТЬ Тест-система імуноферментна для виявлення індексу авідності антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу типу 2 в сироватці (плазмі) крові людиниH-25296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВПГ-1,2 - М Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу ІgM до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів в сироватці (плазмі) крові людиниH-200296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G-ЕКСПРЕС Тест-система для виявлення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів в сироватки (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу в експрес форматіH-149296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВПГ-1,2-M-ЕКСПРЕС Тест-система для виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів в сироватки (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу в експрес форматіH-150296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВПГ-1-G-ЕКСПРЕС Тест-система для виявлення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 1 типу в сироватки (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу в експрес форматіH-145296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВПГ-2-G-ЕКСПРЕС Тест-система для виявлення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 2 типу в сироватки (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу в експрес форматіH-146296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВПГ-1-M-ЕКСПРЕС Тест-система для виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 1 типів в сироватки (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу в експрес форматіH-147296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВПГ-2-M-ЕКСПРЕС Тест-система для виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 2 типів в сироватки (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу в експрес форматіH-148296 (12*8)
ВІРУС ЕПШТЕЙНА-БАРР
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВЕБ-VCА-G Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу lgG до капсидного антигену (VCА) вірусу Епштейна-Барр в сироватці (плазмі) крові людиниH-35196 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВЕБ-VCА-G-АВІДНІСТЬ Тест-система імуноферментна для визначення індексу авідності антитіл класу lgG до капсидного антигену (VCА) вірусу Епштейна-Барр в сироватці (плазмі) крові людиниH-35296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВЕБ-VCА-М Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу lgМ до капсидного антигену (VCА) вірусу Епштейна-Барр в сироватці (плазмі) крові людиниH-35396 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВЕБ-ЕА-G Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgG до раннього антигену (ЕА) вірусу Епштейна-Барр в сироватці (плазмі) крові людиниH-35496 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВЕБ-NА-G Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgG до ядерного антигену (NА) вірусу Епштейна-Барр в сироватці (плазмі) крові людиниH-35596 (12*8)
ЦИТОМЕГАЛОВІРУС
ДСУ-ІФА-АНТИ-ЦМВ-G Тест-система імуноферментна для якісного та кількісного визначення антитіл класу lgG до цитомегаловірусу в сироватці (плазмі) крові людиниCM-15196 (12*8)
ДСУ-ІФА-Анти-ЦМВ-G-АВІДНІСТЬ Тест-система імуноферментна для визначення індексу авідності антитіл класу lgG до цитомегаловірусу в сироватці (плазмі) крові людиниCM-15296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ЦМВ-М Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу lgМ до цитомегаловірусу в зразках сироватки (плазмі) крові людиниCM-15396 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ЦМВ-М (capture) Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу lgM до цитомігаловірусу (ЦМВ) в сироватці (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу (варіант "capture")CM-159296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ЦМВ-G-ЕКСПРЕС Тест-система для виявлення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу (ЦМВ) у сироватці (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу в експрес форматіСМ-152296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ЦМВ-M-ЕКСПРЕС Тест-система для виявлення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу (ЦМВ) у сироватці (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу в експрес форматіCM-151296 (12*8)
ТОКСОПЛАЗМОЗ
ДСУ-ІФА-АНТИ-ТОКСO-G Тест-система імуноферментна для якісного та кількісного визначення антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii в сироватці (плазмі) крові людиниT-15196 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ТОКСO-G-АВІДНІСТЬ Тест-система імуноферментна для визначення індексу авідності антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii в сироватці (плазмі) крові людиниT-15296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ТОКСO-М (capture) Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до Toxoplasma gondii в сироватці (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу (варіант "capture").T-115396 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ТОКСO-А Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgА до Toxoplasma gondii в сироватці (плазмі) крові людини.T-15496 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ТОКСO-G-ЕКСПРЕС Тест-система для виявлення антитіл класу IgG до Toxoplasma gondii в сироватці (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу в експрес форматіТ-153296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ТОКСO-М-ЕКСПРЕС Тест-система для виявлення антитіл класу IgМ до Toxoplasma gondii в сироватці (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу в експрес форматіТ-155296 (12*8)
КРАСНУХА
ДСУ-ІФА-АНТИ-RUBELLA-G Тест-система імуноферментна для якісного та кількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу краснухи в зразках сироватки (плазми) крові людиниRu-15196 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-RUBELLA-G-АВІДНІСТЬ Тест-система імуноферментна для визначення індексу авідності антитіл класу IgG до вірусу краснухи в зразках сироватки (плазми) крові людиниRu-15296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-RUBELLA-М Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу ІgM до вірусу краснухи в зразках сироватки (плазмі) крові людиниRu-15396 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-RUBELLA-G-ЕКСПРЕС Тест-система для виявлення антитіл класу IgG до вірусу краснухи у сироватці (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу в експрес форматіRu-158296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-RUBELLA-M-ЕКСПРЕС Тест-система для виявлення антитіл класу IgM до вірусу краснухи у сироватці (плазмі) крові людини методом імуноферментного аналізу в експрес форматіRu-154296 (12*8)
КЛІЩОВИЙ ЕНЦЕФАЛІТ
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВКЕ-G Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу lgG до вірусу кліщового енцефаліту в сироватці (плазмі) крові людиниK-15196 (12*8)
ДСУ-ІФА-АНТИ-ВКЕ-М Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу lgМ до вірусу кліщового енцефаліту в сироватці (плазмі) крові людиниК-25196 (12*8)
AЛЕРГОДІАГНОСТИКА
ДСУ-ІФА-IgE-загальний Тест-система імуноферментна для кількісного визначення концентрації загального імуноглобуліну Е в сироватці (плазмі) крові людини. Одностадійний варіант.ЕТ-15196 (12*8)
МАРКЕРИ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНІНГУ
ДСУ-ІФА-Тироїд-ТТГ Тест-система імуноферментна для кількісного визначення тиреотропного гормону (ТТГ) в сироватці крові людини методом ІФА.TH-35196 (12*8)
ДСУ-ІФА-Тироїд-анти-ТГ Тест-система імуноферментна для кількісного визначення аутоантитіл до тиреоглобуліну в сироватці крові людини методом ІФА.TH-45196 (12*8)
ДСУ-ІФА-Тироїд-анти-ТПО Тест-система імуноферментна для кількісного визначення аутоантитіл до тироїдної пероксидази в сироватці крові людини методом ІФА.TH-55196 (12*8)
ДСУ-ІФА-Тироїд-Т3-загальний Тест-система імуноферментна для кількісного визначення загального трийодтироніну в сироватці крові людини методом ІФА.TH-15296 (12*8)
ДСУ-ИФА-Тироїд-Т3-вільний Тест-система імуноферментна для кількісного визначення вільного трийодтироніну в сироватці крові методом ІФА.TH-15196 (12*8)
ДСУ-ІФА-Тироїд-Т4-загальний Тест-система імуноферментна для кількісного визначення загального тироксину в сироватці крові людини методом ІФА .TH-25296 (12*8)
ДСУ-ІФА-Тироїд-Т4-вільний Тест-система імуноферментна для кількісного визначення вільного тироксину в сироватці крові людини методом ІФАTH-25196 (12*8)
ДСУ-ІФА-Тироїд-Тиреоглобулін Тест-система імуноферментна для кількісного визначення тиреоглобуліну в сироватці крові людини методом ІФА.TH-65196 (12*8)
ГОРМОНИ РЕПРОДУКЦІЇ І МАРКЕРИ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНІНГУ
ДСУ-ІФА-Гонадотропін-ФСГ Тест-система імуноферментна для кількісного визначення фолікулостимулюючого гормону в сироватці крові людини методом ІФА.RH-15196 (12*8)
ДСУ-ІФА-Гонадотропін-ЛГ Тест-система імуноферментна для кількісного визначення лютеїнізуючого гормону в сироватці крові людини методом ІФА.RH-15296 (12*8)
ДСУ-ІФА-Пролактин Тест-система імуноферментна для кількісного визначення пролактину в сироватці крові людини методом ІФА.RH-25196 (12*8)
ДСУ-ІФА-Гонадотропін-ХГл Тест-система імуноферментна для кількісного визначення хоріонічного гонадотропіну в сироватці крові людини методом ІФА.RH-15396 (12*8)
ДСУ-ІФА-Стероїд-Прогестерон Тест-система імуноферментна для кількісного визначення прогестерону в сироватці крові людини методом ІФА.RH-35196 (12*8)
ДСУ-ІФА-Стероїд-Тестостерон Тест-система імуноферментна для кількісного визначення тестостерону в сироватці крові людини методом ІФА.RH-35396 (12*8)
ДСУ-ІФА-Стероїд-Кортизол Тест-система імуноферментна для кількісного визначення кортизолу в сироватці крові людини методом ІФА.EH-15196 (12*8)
ОНКОМАРКЕРИ
ДСУ-ІФА-ПСА-загальний Тест-система імуноферментна для кількісного визначення концентрації загального простата-специфічного антигену в сироватці крові людини методом ІФА.СН-15196 (12*8)
ДСУ-ІФА-ПСА-вільний Тест-система імуноферментна для кількісного визначення концентрації вільного простата-специфічного антигену в сироватці крові людини методом ІФАСН-15296 (12*8)
ДСУ-ІФА-АФП Тест-система імуноферментна для кількісного визначення концентрації альфафетопротеїну в сироватці крові людини методом ІФАСН-25196 (12*8)
ДСУ-ІФА-СА 125 Тест-система імуноферментна для кількісного визначення СА 125 в сироватці крові людини методом ІФАСН-183296 (12*8)