ERBA-LACHEMA

История производства диагностических наборов начинается с 1967г., с производства первого биохимического набора для клинической биохимии. Постепенно производство расширялось и дополнялось выпуском новых диагностических тест-систем (диагностических полосок, наборов для микробиологии и иммунологии).

В 1986 г. было открыто новое производственное помещение, которое в 2003 году было реконструировано и переоснащено. Модернизация была необходима для соблюдения жестких требований при производстве наборов в соответствии с нормами Европейского Сообщества. Качество производства подтверждено сертификатом системы качества  ISO 9001:2000, выданным Lloyd Registered Quality Assurance и ISO 13485.

Продукция компании  Erba Lachema насчитывает более 400 наименований, предназначенных для клинической биохимии, микробиологии, иммунологии, гематологии, а также для частных практикующих врачей и самоконтроля.

Набори для роботи на фотометрах (ФЕК, КФК, СФ)
Кат.№
Найменування
Скорочення
Принцип метода
110003165Сечовина ферментативноUREA 200 ENZензим,. модиф. Berthelot, кін.точка
Допоміжні реактиви
Кат.№
Найменування
Скорочення
Принцип метода
110003196Лейкодиф 200LDF 200для швидкого фарбування мазків крові
Набори для роботи на напівавтоматичних, автоматичних аналізаторах
Кат.№
Найменування
Скорочення
Принцип метода
112000025Альбумін 250ALB 250з бромкрезо-ловим зеленим
212000026Альбумін 500ALB 500
312000028Лужна фосфатаза АМП 150ALP AMP 150з 4-нітрофеніл-фосфатом (з буфером AMP) метод IFCC
412000029Лужна фосфатаза АМП 500ALP AMP 500
512000104Лужна фосфатаза MEG 500ALP MEG 500
612000030Амілаза МОНО 100AMY SINGLE 100CNP-G метод
712000031Білірубін прямий 200BIL D 200Діазометод Pearlman & Lee
812000033Білірубін загальний 200BIL T 200
912000035Білірубін ЗАГ&ПР 200BIL T&D 200
1012000036Кальцій 100CA 100з Арсеназо III
1112000037Кальцій 250CA 250
1212000039Креатинкіназа 100CK 100УФ, NAC-активована, біреактив
1312000041Креатинкіназа МБ 100CK MB 100УФ, NAC-актив., іммуно-спеціф., біреактив
1412000043Креатинін 1000CREA 1000модиф. Jaffe, без депротеїніза-ції, кінетика
1512000044Креатинін 200CREA 200
1612000045Креатинін 500 CCREA 500 S
1712000097Креатинін 500 CREA 500
1812000046ГГТ 100GGT 100гамма-глутаміл-карбокси-4-нітроанілід, кін.,біреактив
1912000047ГГТ 250GGT 250
2012000048Глюкоза 500GLU 500фермент., глюкозоокси-дазн., монореактив
2112000049Глюкоза 4х250GLU 4x250
2212000050Глюкоза 1000GLU 1000
2312000001ЛПВЩ 80HDL 80Прямий без осадження
2412000052ЛПВЩ осадж 100HDL PREC 100набір для осадження ЛПВЩ
2512000053Хлор 250CL 250колори-метричний, тіоціанатний, кін.точка
2612000055Холестерин 5x50CHOL 5x50ферментатив-ний, кін.точка, монореактів
2712000056Холестерин 1000CHOL 1000
2812000057Холестерин 250CHOL 250
2912000058ЛДГ 100LDH 100УФ, кінетичний, біреактив, IFCC, з пируватом
3012000102ЛДГ-Л 100LDH-L 100УФ, кінетичний, біреактив, IFCC, з лактатом
3112000005ЛПНЩ 80LDL 80прямий без осадження
3212000059Мікропротеїн 100MP 100з пирогаловим червоним
3312000061Фосфор 100PHOS 100УФ, молибдатний, кін.точка
3412000062Фосфор 250PHOS 250
3512000064Магній 250MG 250колориметричний, з Кальмагитом, ЕГТА
3612000065АСТ/ГОТ 250AST/GOT 250УФ, кінетичний, біреактив, IFCC
3712000066АСТ/ГОТ 500AST/GOT 500
3812000068АЛТ/ГПТ 250ALT/GPT 250
3912000069АЛТ/ГПТ 500ALT/GPT 500
4012000071Загальний білок 250TP 250біуретовий метод (модиф.)
4112000072Загальний білок 500TP 500
4212000074Тригліцериди 100TG 100ферментатив-ний, кін.точка, монореактив
4312000075Тригліцериди 1000TG 1000
4412000076Тригліцериди 250TG 250
4512000078Сечовина 1000UREA 1000УФ, кінетичний, біреактив
4612000079Сечовина 250UREA 250
4712000080Сечова кислота моно 200UA SINGLE 200Метод Тріндера, ферментатив-ний
4812000180Холінестераза 120CHE 120з бутірілтіохо-ліном
4912000190Панкріатична амілаза 100P AMY 100субстрат-EPS, іммуноспец., біреактив, IFCC
5012000174Білірубін загальний DCA 500BIL T DCA 500з діазотирова-ним 2,4-дихлоранилі-ном
5112000173Білірубін прямий DCA 500BIL D DCA 500
5212000083CHEM промивний розчинCHEM WASHрозчин для промивки CHEM7
Калібрувальні та стандартні розчини
Кат.№
Найменування
Скорочення
Принцип метода
110003139Білірубін стандартBIL STстандарт
212000185ЛІО КАЛ калібраторLYO KAL 10*3мультікалібра-тор
312000010XL мультикалібраторXL MULTI-CALмультікалібра-тор
412000009ЛПВЩ/ЛПНЩ калібраторHDL/LDL CALстандарт
Контрольні матеріали
Кат.№
Найменування
Скорочення
Принцип метода
112000012ЕРБА НОРМ контрольERBA NORMконтрольна сироватка (людська) норма
212000013ЕРБА ПАТ контрольERBA PATHконтрольна сироватка (людська) патологія
312000186ЛІО ГУМ Н контрольLYO HUM Nконтрольна сироватка (людська) норма
412000187ЛІО ГУМ П контрольLYO HUM Рконтрольна сироватка (людська) патологія
512000188ЛІО ЛІП Н контрольLYO LIP HUM N контрольна сироватка (ліпідний контроль) норма
612000189ЛІО ЛІП П контрольLYO LIP HUM P контрольна сироватка (ліпідний контроль) патологія
Диагностические тест-полоски ФАН для экспресс анализа мочи
Кат.№
Найменування
Кількість смужок
Обумовлені компоненти
Монофунцкіональні смужки
110003311Альбуфан 50 смужокбілок, рН
210003351Глюкофан50 смужокглюкоза
310003313Кетофан50 смужоккетонові тіла
410003312Гемофан50 смужоккров (еритроцити, гемоглобін)
Спеціальні смужки
110003316Діафан50 смужокглюкоза, кетони
210003315Іктофан50 смужокуробилиноген, білірубін
310003352НефроФАН ЛЕЙКО50 смужокнітрити (бактеріурія), рН, білок, лейкоцити, кров (еритроцити, гемоглобін)
410010244МікроальбуФАН 50 смужокмікроальбумін, креатинін
Поліфункціональні смужки
110003320Трифан50 смужокбілок, рН, глюкоза
210010228Трифан/100100 смужок
310003331Тетрафан ДІА50 смужоккетони, глюкоза, білок, рН
410003322Пентафан50 смужоккров (еритроцити, гемоглобін), кетони, глюкоза, білок, рН
510003318Гексафан50 смужоккров (еритроцити, гемоглобін), кетони, глюкоза, білок, рН, уробіліноген
610003317Гептафан50 смужоккров (еритроцити, гемоглобін), кетони, глюкоза, білок, рН, білірубін, уробіліноген
710003349Нонафан SG 50 смужоккров (еритроцити, гемоглобін), кетони, глюкоза, білок, рН, білірубін, уробіліноген, нітрити, питома вага
810003350Декафан ЛЕЙКО50 смужоккров (еритроцити, гемоглобін), кетони, глюкоза, білок, рН, білірубін, уробіліноген, нітрити, питома вага, лейкоцити
910007386Декафан ЛЕЙКО/100100 смужок
1010003354Ундекафан50 смужоккров, кетони, глюкоза, білок, рН, білірубін, уробіліноген, нітрити, питома вага, лейкоцити, аскорбінова кислота
Контрольный материал для тест-полосок ФАН
110010266Урінорм контроль (URINORM) (контрольна сеча)2*3*15 мл
Індикаторний папір
150001512Універсальний папір pH 0-12 100 смужок
Аналізатори тест-смужок для сечі
150001727Аналізатор сечі Лаурависокопродуктивний (400 смужок в годину), напівавтоматичний
210008297ДекаФАН Лаура100 смужокдля аналізатора Лаура
310008298ГептаФАн Лаура100 смужок
450003508Аналізатор сечі Лаура Смартвисокопродуктивний (60/240 смужок на годину), напівавтоматичний
510010262МікроальбуФАН Лаура50 смужокдля аналізатора Лаура Smart
610008297ДекаФАН Лаура100 смужок
710008298ГептаФАН Лаура100 смужок
810010239ПентаФАН Лаура100 смужок
910010238ДіаФАН Лаура100 смужок
1050003513Контрольні смужки Лаура смарт
Додатковий матеріал для оцінки осаду сечі
150001670Слайд - планшет100 штукдля мікроскопічного дослідження осаду сечі методом Нечипоренко, ліквору і ін. біологічних рідин
ERBA SysPack — системные диагностические наборы для автоматических анализаторов XL (100, 200)
Кат.№
Кат.код
Найменування
Найменування англ.
112000027XSYS0001Альбумін 440ALB 440
212000016XSYS0002Лужна фосфатаза 110ALP 110
312000017XSYS0003Амілаза 110AMY 110
412000038XSYS0007Кальцій 120CA 120
512000054XSYS0008Хлор 120CL 120
612000020XSYS0009Холестерин 440CHOL 440
712000019XSYS0011ГГТ 110GGT 110
812000051XSYS0012Глюкоза 440GLU 440
912000021XSYS0013ЛДГ 110LDH 110
1012000063XSYS0015Фосфор 120PHOS 120
1112000067XSYS0016АСТ/ГОТ 330AST/GOT 330
1212000070XSYS0017АЛТ/ГПТ 330ALT/GPT 330
1312000073XSYS0018Загальний білок 440TP 440
1412000024XSYS0020Сечовина 275UREA 275
1512000040XSYS0022Креатинкіназа 110 (під замовлення)CK 110
1612000034XSYS0023Білірубін загальний 330BIL T 330
1712000018XSYS0024Креатинін 275CREA 275
1812000060XSYS0027Мікропротеїн 120 (під замовлення)MP 120
1912000032XSYS0028Білірубін прямий 330BIL D 330
2012000042XSYS0029Креатинкіназа МБ 110 (під замовлення)CK MB 110
2112000010XSYS0034XL МУЛЬТИКАЛІБРАТОРXL MULTICAL
2212000014XSYS0040Магній 88MG 88
2312000077XSYS0041Тригліцериди 440TG 440
2412000081XSYS0042Сечова кислота 440UA 440
2512000003XSYS0043ЛПВЩ ХОЛ 160HDL C 160
2612000007XSYS0044ЛПНЩ ХОЛ 80LDL C 80
2712000147XSYS0049Залізо 125 (під замовлення)FE 125
2812000164XSYS0050НЗЗЗ 125 (під замовлення)UIBC 125
2912000009XSYS0061ЛПВЩ/ЛПНЩ калібраторHDL/LDL CAL
3012000084XSYS0066XL ПРОМИВНИЙ РОЗЧИНXL WASH
ІМУ-ЛА-ТЕСТ - системні реактиви
Кат.№
Кат.код
Найменування
Найменування англ.
112000139XSYS0046Антистрептолізин О (АСЛ-O)ASO
212000143XSYS0047С-реативний білок (СРБ)CRP
312000162XSYS0048Ревматоїдний фактор (РФ)RF
412000151XSYS0054Глікований гемоглобін прямий (HbA1c)HbA1c
512000107XSYS0051АСЛ-O калібраторASO CALIBRATOR
612000138BLT20004АСЛ-O контрольASL(O) CONTROL
712000136XSYS0053СРБ калібратор CRP CALIBRATOR
812000144BLT20013СРБ контроль високийCRP CONTROL HIGH
912000145BLT20014СРБ контроль низькийCRP CONTROL LOW
1012000148XSYS0057HbA1c калібраторHbA1c CALIBRATOR SET
1112000149XSYS0056HbA1c контроль високийHbA1c CONTROL HIGH
1212000150XSYS0055HbA1c контроль низькийHbA1c CONTROL LOW
1312000137XSYS0052РФ калібраторRF CALIBRATOR
1412000163BLT20039РФ контрольRF CONTROL
1512000196XSYS0081Ліпаза 110 (під замовлення)LIP  110
1612000156XSYS0083 Mікроальбумін (під замовлення)MAL
1712000157BLT20032Mікроальбумін калібратор (під замовлення)MAL CAL
1812000134BLT20033Mікроальбумін контроль (під замовлення)MAL CON
Гематологічні аналізатори Erba Diagnostics Mannheim GmbH
Кат.№
Найменування
Скорочення, обсяг розчину
150003762Автоматичний гематологічний аналізатор ERBA ELite 3ELite 3, Automated 3 part diff Hematology analyzer
250003763Розчин ділюента ERBA Diluent-Diff20 л
350003764Лізуючий розчин ERBA Lyse-Diff1 л
450003767Розчин для очищення ERBA Cleaner 1 л
550003773Розчин для очищення ERBA Hypoclean CC1/100 мл
650003760Автоматичний гематологічний аналізатор ERBA ELite 5ELite 5, Automated 5 part diff Hematology analyzer
750003774Розчин ділюента ERBA Dil-5P20 л
850003765Лізуючий розчин ERBA Lyse-5P5 л
950003766Лізуючий розчин ERBA Diff-5P5/1 л
1050003767Розчин для очищення ERBA Cleaner 1 л
1150003773Розчин для очищення ERBA Hypoclean CC1/100 мл
Напівавтоматичні та автоматичні біохімічні аналізатори Erba Diagnostics Mannheim GmbH
Кат.№
Найменування
Скорочення, обсяг розчину
151000004Аналізатор біохімічний напівавтоматичний ERBA CHEM-7-RUERBA CHEM-7 - RU
212000083CHEM WASH (CHEM ПРОМИВ)4*100 мл
351001072Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-100 без ISE, 100 тест/годERBA XL-100 without ISE
451000103Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-200 без ISE, 200 тест/годERBA XL-200 without ISE
512000084XL WASH (XL ПРОМИВ)4*100 мл
612000166XL АВТОПРОМИВ AC/AL (XL AUTOWASH AC/AL)5*44 мл АС+5*44 мл AL
750004160Чашечка для зразків (Erba XL200 SAMPLE CUP) 1000 шт./наб.
851001575Осередок ротора 120 (ROTOR 120 CELL 5mm LIGHT PATH)
951000104Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-640 без ISE, 400 тест/годERBA XL-640 without ISE
Імуноферментні аналізатори Erba Diagnostics Mannheim GmbH
Кат.№
Найменування
Скорочення, обсяг розчину
151000058Аналізатор мікропланшетний LisaScan IIERBA LisaScan II
251000059Промивач планшетів LisaWashERBA LisaWash
Коагулометри Erba Diagnostics Mannheim GmbH
Кат.№
Найменування
Скорочення, обсяг розчину
110020442Коагулометр ECL 105 (1-канальный, полуавтомат)ECL 105
210020444Коагулометр ECL 412 (4-канальный, полуавтомат)ECL 412
310020399Кювети (ECL cuvettes) 2*500 шт