Прайс «Філісіт-Діагностика»

 № Каталож-ний № Назва (метод) Кількість визначень/ об’єм розчину
1 НР038.01 ПК АЗОПІРАМ СКРИН (контроль якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові у біологічному матеріалі) (сухий реактив) (сухий реактив)NEW! 2000
НР038.03 4000
НР038.05 6000
2 НР039.02 ПК ТОЛІДИН СКРИН (контроль якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові у біологічному матеріалі) (сухий реактив) NEW! 1000
НР039.04 2000
НР039.06 3000
3 НР001.01 АлАТ (Райтмана-Френкеля  з калібратором) 250/600
НР001.06 500/1200
4 НР001.02 АлАТ-КІН (кінетичний метод) 50/50
НР001.03 100/100
НР001.04 500/500
5 НР002.01 Альбумін (З БКЗ індикатором, з калібратором, аналіз у сироватці крові) 1000/1000
6 НР003.01 Альфа-АМІЛАЗА (Каравея) 100/1110
7 НР 003.02 Альфа-амілаза КІН (кінетичний метод) 50/50
НР 003.03 100/100
8 НР004.01 АсАТ (Райтмана-Френкеля  з калібратором) 250/600
НР004.06 500/1200
9 НР004.02 АсАТ-КІН (кінетичний метод) 50/50
НР004.03 100/100
НР004.04 500/500
10 НР005.01 Білірубін (без калібратора) (Йендрашика прямий/загальний) 110/250
11 НК005.02 Білірубін-калібратор (ліофільна форма) 24 мл
12 НР006.01 Білкові фракції  (Турбідиметричний метод) 20/600
13 НР009.04 Буфер на Ексан  (рідкий концентрат на 1 л для приготування буферного розчину до аналізотора ЕКСАН) 100/50
14 НР007.01 ГГТ (з калібратором) 160/1160
15 НР007.02 ГГТ -КІН (кінетичний) 50/50
НР007.03 100/100
16 НР008.01 Гемоглобін (Ціанідний з калібратором) 800/2000
НР008.06 1600/4000
17 НР008.02 Гемоглобін-ГХ (Геміхромний з калібратором) 800/2000
18 НР009.09 Глюкоза-МОНО (монореагент з калібратором, ферментативний метод) 100/100
НР009.06 200/200
НР009.07 400/400
НР009.08 500/500
НР009.05 1000/1000
19 НР009.02 Глюкоза-Ф (Глюкозооксидазний з калібратором) 200/200
20 НР030.06 Забарвлення за Грамом НЧ (з нейтральним червоним) 1000/150
21 НР030.02 Забарвлення за Грамом С (з сафроніном) 1000/150
22 НР030.01 Забарвлення по Граму 500/75
23 НР030.03 Забарвлення по Цилю-Нільсену (набір реактивів) 200/4х100
24 НР030.09 Забарвлювач за Романовським (концентрат з буфером) 2000/1000
25 НР010.01 Загальний білок (Біуретовий з калібратором) 1000/1000
26 НР010.05 Загальний білок-УЛ (Колорометричний з пірогаллоловим червоним у сечі та лікворі, (з калібратором)) 50/50
НР010.06 Контрольним матеріалом є набір Філісіт-КГБС 100/100
НР010.02 200/200
27 НР011.01 Загальні ліпіди (Фосфорнованіліновий з калібратором) 100/200
28 НР012.01 Залізо + 3333 (Ферозиновий з калібратором) 25/160
29 НР030.10 Знежирювач для скла 5000 шт скла/1000
30 НК 002.02 Калібратор Альбуміну 1000 мг/л 1 фл х 10 мл
31 НР 009.02.04 Калібратори  глюкози (10 ммоль/л) 1 амп х 5 мл
32 НК 009.03 Калібратори  глюкози (2,5,10,20,30 ммоль/л) 5 амп х 5 мл
33 НК010.03 Калібратори білку 5 фл по 2 мл
34 НК008.05 Калібратори геміхрому 3 амп х 5 мл
35 НК008.04 Калібратори гемоглобіну (рідкий) аналог «Біоконт ГК» 3 фл х 1,5 мл
36 НК014.03 Калібратори креатиніну (готові рідкі) 5 фл х 4 мл
37 НК 008.03 Калібратори ціанметгемоглобіну (для побудови калібровочного графіку) 5 амп х 5 мл
38 НР 008.01.02 Калібратори гемоглобінціаніду 150 г/л 1 амп х 5 мл
39 НР024.01 Калій (без депротеінизації,  монореагент з калібратором) 100/100
40 НР013.01 Кальцій (Фотометричний з о-крезолфталеїн комплексоном (з калібратором)) 240/240
41 НР013.02 Кальцій ARS ( швидкий фотометричний метод з Арсеназо III, монореагент з калібратором) 100/100
42 НР 030.03.01 Карболовий фуксін (1% розчин) 200/100
43 НР014.01 Креатинін (Депрот. ТХУ, рідкій білковий калібратор) 400/300
44 НК014.04 Креатинін-калібратор (ліофільна форма) 32 мл
45 НК014.02 Креатинін-КІН (кінетичний, рідкій білковий калібратор) 160/160
46 НР015.01 ЛДГ (лактатдегідрогеназа) (УФ SCE кінетичний) 80/100
47 НР015.02 ЛДГ1(a-Гідроксибутират-дегідрогеназа) (УФ SCE кінетичний) 80/100
48 НР016.01 Лужна фосфатаза (з фенілфосфатом , має калібратор) 416/1000
49 НР016.04 Лужна фосфотаза ДЕА ( кінетичний метод з ДЕА — буфером та нітрофенілфосфатом) 33/50
НР016.05 66/100
50 НР 035.01 Магній (з калібратором) 50/50
51 НР029.02 Натрий Ph 100/100
52 НР030.05 РетикулоФарб (диференційне забарвлення ретикулоцитів і еритроцитів крові) 1000/50
53 НР017.02 Сечова кислота — Ф (ферментативний метод, з калібратором) 50/50
НР017.03 100/100
НР017.04 500/500
54 НР017.01 Сечова кислота (з реактивом Фоліна, з калібратором) 330/400
55 НР018.01 Сечовина-Д (Диацетилмонооксимний з калібратором) 200/400
56 НР018.03 Сечовина-ОФА (Колориметричний метод з калібратором, КІНЕТИЧНО ТА ПО КІНЦЕВІЙ ТОЧЦІ) 400/320
57 НР018.04 Сечовина-У (Уреазний з калібратором) 100/200
НР018.02 200/400
НР018.05 300/600
58 НР019.01 Сіроглікоїди (Турбодиметричний з калібратором) 200/140
59 ПС020.01 Телурит калію (2 % розчин) 10 амп х 5 мл
60 НР021.01 Тимолова проба (Турбодиметричний,з калібратором) 900/1000
61 НР022.02 Тригліцериди- Ф (ферментативний метод, з калібратором) 50/50
НР022.03 100/100
НР022.04 500/500
62 ЛА 033.01 Філісіт -АСЛ-О- латекс 200/2
63 ЛА 033.03 Філісіт  — РФ —  латекс 200/2
64 ЛА033.02 Філісіт — СРБ — латекс 200/2
65 НР 031.01 Філісіт — КетоСкрин (скрінінг кетонових тіл у сечі, порошок) 200/ 1 фл х10 г
66 НК010.04 Філісіт-КГБС (Набір Контрольних розчинів білка, глюкози та рh в сечі) 4 фл х 10 мл
67 КС028.01 Філісіт-СКВ (контроль відтворюваності, ліофільна форма) 1 фл х 3 мл
68 КС 028.05 ФІЛО-БФК (контрольний матеріал для відтворюваності виконання визначення білкових фракцій крові осаджуючим методом) 3 фл х 3 мл
69 КС 028.02 ФілоНорм (контроль правильності                     (вірогідності)), ліофільна форма аналог «Біоконт С», «Ліонорм У» 1 фл х 3 мл
70 КС 028.03 ФілоПат (контроль правильності (вірогідності)), ліофільна форма аналог «Біоконт С», «Ліонорм П» 1 фл х 3 мл
71 НР023.01 Фосфор (з калібратором) 200/200
72 НР023.02 Фосфор- UV (Молібдатний УФ,з калібратором) 100/100
73 НР032.01 Фруктоза (з калібратором) 400/140
74 НР027.01 Холінестераза АХХ (Ацетілхолінхлорид) з калібратором 80/110
75 НР027.02 Холінестераза КІН 50/40
76 НР025.02 Хлориди-Ф (Фотометричний з роданідом ртуті,з калібратором) 240/240
77 НР026.09 Холестерин-Ф (монореагент з калібратором, ферментативний метод) 50/50
НР026.08 100/100
НР026.02 200/200
НР026.10 250/250
НР026.07 500/500
НР026.06 1000/1000
78 НР026.03 Холестерин НDL  (осадж. реактив(Мgфосфовольфрамат) для визначення ліпопротеїдів високої щільності) 400/240
79 НР026.04 Холестерин  HDL Ф (визначення холестерину у ліпопротеідах високої щільності прямим ферментотивним методом, з калібратором) 66/50
80 НР026.05 Холестерин LDL  Ф (визначення холестерину у ліпопротеідах низької щільності прямим ферментотивним методом, з калібратором) 100/50