Діагностичні набори для клінічної біохімії

Найменування
Метод
Код класифікатора медичних виробів
Кільк. досліджень
Ферменти
1α-Амілаза-СпЛКінетичний, монореактив52941-Загальна амілаза IVD, реагент, 4269950 мл/50 визн
100 мл/100 визн
500 мл/500 визн
2α-Амілаза по Каравею СпЛКолориметричний, амілокластичний метод, по Каравею59073-Амілаза ізоферменти IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз100 мл/100 визн
1110 мл/100 визн
3АЛТ кін-СпЛУФ, кінетичний, біреактив52925-Аланінаміно-трансфераза (ALT) IVD, реагент50 мл/50 визн
100 мл/100 визн
500 мл/500 визн
1000 мл/1000 визн
1500 мл/1500 визн
4АЛТ-СпЛКолориметричний, кінцева точка, по Райтману-Френкелю38556-Набір аланін-амінотрансфе-рази, 52923,52924600 мл/250/125/60 визн
1200мл/500/250/120 визн
2400мл/1000/500/ 240 визн
5АСТ кін-СпЛУФ, кінетичний, біреактив42901-Набір для визначення активності ізоферменту аспартатамі-нотрансферази50 мл/50 визн
100 мл/100 визн
500 мл/500 визн
1000 мл/1000 визн
1500 мл/1500 визн
6АСТ -СпЛКолориметричний, кінцева точка, по Райтману-Френкелю52954-Загальна аспартатаміно-трансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 52955600 мл/250/125/60 визн
1200мл/500/250/120 визн
2400мл/1000/500/240 визн
7ГГТ-СпЛКінетичний, біреактив53027-Гама-глутамілтранс-фераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрометрич-ний аналіз,53030 Гама-глутамілтранс-фераза (ГГТ) IVD, реагент50 мл/50 визн
100 мл/100 визн
500 мл/500 визн
8Креатинкіназа кін-СпЛУФ, кинетичний, біреактив53001, 53003, 53006100 мл/100 визн
9Креатинкіназа МВ-кін-СпЛУФ, кинетичний. Для визначення МВ фракції креатинкінази52994, 52996, 5299775 мл/75 визн
10Кисла фосфатаза-СпЛα-нафтілфосфатний, кинетичний52917, 529250 визн
100 визн
11ЛДГ-СпЛУФ, кинетичний, з пируватом42907, 53072, 5307490 мл/30 визн
300 мл/100 визн
12Ліпаза-СпЛ Кинетичний колориметричний, рідкий53111-Ліпаза IVD, реагент25 визн
4х25 визн
13Ліпаза - LQ калібраторЛіофільна сироватка53109-Ліпаза IVD, калібратор1х1 мл
14Холінестераза-кін СпЛУФ, кинетичний, з бутірілціохоліном, біреагент52964-Ацетилхолінестера за IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз75 мл/50 визн
150 мл/100 визн
15Лужна фосфатазаКинетичний, з р-нітрофенілфосфа-том, біреактив52928-Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 52929-Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент (по кон. Кр), 5293050 мл/40 визн
100 мл/80 визн
300 мл/250 визн
500 мл/415 визн
500 визн
16Лужна фосфатаза з ФФ СпЛ165 визн
Субстрати
1Альбумін-СпЛКолориметричний з бромкрезоловим зеленим, кінцева точка, монореактив, стандарт53599-Альбумін IVD, реагент100 мл/100 визн
500 мл/500 визн
1000 мл/1000 визн
2Білкові фракції СпЛ432646х100 мл
3Білок в сечі та лікворі-СпЛЗ пірогаллоловим червоним, колориметричний5396650 визн
100 визн
2х100 визн
300 визн
600 визн
4Глюкоза-СпЛФерментативний, кінцева точка, монореактив, стандарт53301-Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрометрич-ний аналіз,53307100 мл/100 визн
2х100 мл/200 визн
400 мл/400 визн
500 мл/500 визн
1000 мл/1000 визн
2000 мл/2000 визн
5Гомоцистеїн-СпЛФерментативний циклічний, рідкий53747-Гомоцистеїн IVD, набір ферментний спектрометрич-ний аналіз; 53748-Гомоцистеїн IVD, набір рідинна хромотографія; 53751-Гомоцистеїн IVD, реагент 10 визн
30 визн
60 визн
6Гомоцистеїн калібраториНабір калібраторів (1, 2 рівня)53749-Гомоцистеїн IVD, калібратор2х1 мл
7Гомоцистеїн контрольНизький рівень Середній рівень Високий рівень53750-Гомоцистеїн IVD, контрольний матеріал1,5 мл
1,5 мл
1,5 мл
8Загальний білок-СпЛКолориметричний, біуретовий, кінцева точка, монореактив, стандарт61900-Загальний білок IVD, набір, спектрофото-метричний аналіз250 мл/250 визн
1000 мл/1000 визн
9Кето-тест СпЛ33256-Кетоновий комплект1х5 г
5х5 г
4х5 г
10х5 г
10Креатинін кін-СпЛКинетичний, по Яффе, біреактив, стандарт30161-Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну200 мл/ 200 визн
500 мл/500 визн
1500 мл/1500 визн
11Креатинін-СпЛКолориметричний, кінцева точка, по Яффе, біреактив, стандарт30161-Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну150 мл/100 визн
300 мл/ 200визн
600 мл/400 визн
12Лактат-СпЛ LO-POD, ферментативний, колориметричний, зі стандартом5334610 визн
50 визн
200 визн
100 визн
13Сечова кислота-СпЛФерментативний, кінцева точка, біреактив, стандарт53583-Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 5358650 мл/50 визн
100 мл/100 визн
500 мл/500 визн
14Сечовина кін-СпЛУФ, кінетичний, уреазно-глутаматгідразний, біреактив, стандарт53590-Сечовина (Urea) IVD, реагент100 мл/100 визн
300 мл/300 визн
600 мл/600 визн
1000 мл/1000 визн
15Сечовина -СпЛКолориметричний, кінцева точка, по Бертолот, уреазний, стандарт53587-Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз200 мл/100 визн
400 мл/200 визн
600 мл/300 визн
16Сечовина ДАМО СпЛ63333-Сечовина IVD, комплект, спектрофото-метрія100 визн
17Сіроглікоїди СпЛКолориметричний, з осадженням, стандартні розчини33358-Набір для вимірювання концентрації мукополісаха-ридів40 визн
18Тимолова проба-СпЛ43203-Набір для проведення тимолової проби1000 мл
19Фруктозамін-СпЛNBT, кинетичний, зі стандартом53274-Фруктозамін IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз50 визн
2х50 визн
Мікроелементи
1Залізо-СпЛКолориметричний з ферозином, без депротеїнізації, кінцева точка, біреактив, стандарт54758, 54762, 30379200 мл/100 визн
300 мл/150 визн
2Залізо-ЗЗЗЗ-СпЛ30380, 4423650 мл/25 визн
100 мл/50 визн
3ЗЗЗЗ-СпЛВизначення залізозв`язуючої здатності сироваткі крові5390450 визн
100 визн
400 визн
4Калій-СпЛКолориметричний з тетрафенілборатом натрія, з депротеїнізаціею, кінцева точка, біреактив, стандарт52895-Калій (К+) IVD, реагент75 мл/50 визн
150 мл/100 визн
5Кальцій-СпЛКолориметричний з о-крезолфталеїном, кінцева точка, біреактив, стандарт45789-Кальций (Са2+) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз, 52875200 мл/100 визн
300 мл/ 150 визн
400 мл/200 визн
600 мл/300 визн
6Кальцій ARS-СпЛВизначення кальцію з Арсеназо III, колориметричний метод, зі стандартом45789, 5287550 визн
100 визн
150 визн
2х100 визн
600 визн
1000 визн
7Мідь-СпЛПрямий колориметричний без депротеїнізації, кінцева точка, зі стандартом54745-Мідь IVD, набір масспектромет-рія50 визн
8Магній СпЛКолориметричний, кінцева точка, з ксіліділовим блакитним, стандарт52883-,46795-Магній (Mg2+) IVD, набір, спектрофото-метричний аналіз50 мл/50 визн
100 мл/100 визн
9Натрій-СпЛКолориметричний з арінілацетатом, з депротеїнізаціей, кінцева точка, стандарт52899100 мл/50 визн
200 мл/100 визн
10Фосфор-СпЛПряма методика визначення неорганічного фосфора. УФ, фосформолибдат-ний, зі стандартом52891100 визн
250 визн
500 визн
1000 визн
11Хлориди-СпЛКолориметрич-ний, кінцева точка, монореактив,з роданідом ртуті, стандарт30188-Набір реагентів для вимірювання хлориду120 мл/120 визн
300 мл/300 визн
360 визн
12Цинк-СпЛ Прямий колориметричний без депротеїнізації, кінцева точка, зі стандартом58259-Цинк IVD, набір, спектрофото-метричний аналіз50 визн
Ліпіди
1Тригліцериди-СпЛКолориметричний, кінцева точка, монореактив, стандарт53460-Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 53462, 3018250 мл/50 визн
100 мл/100 визн
500 мл/500 визн
2Холестерин-СпЛКолориметричний, кінцева точка, монореактив, стандарт53359-Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 53362100 мл/100 визн
200 мл/200 визн
500 мл/500 визн
1000 мл/1000 визн
3Холестерин ЛПВЩ-СпЛПрямий, без осадження. Ферментативний, біреагент53391-Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз40 мл/100 визн
80 мл/200 визн
4Холестерин ЛПНЩ-СпЛПрямий, без осадження. Ферментативний, біреагент53395-Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 5339840 мл/100 визн
80 мл/200 визн
5ЛПВЩ-Холестерин СпЛ. Осаджуючий реагентОсаджуючий реагент для визначення холестерина в ліпопротеїдах високої щільності 53393-Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, реагент100 мл
200 мл
Пігменти
1Білірубін прямий-СпЛКолориметричний, кінцева точка, біреактив53232-Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 53233,53236300 мл/100 визн
750 мл/250 визн
2Білірубін загальний-СпЛКолориметричний, кінцева точка, біреактив53229,53230-Загальний білірубін IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз, 53231,53233-Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, набір, ферментний спектрофото-метричний аналіз300 мл/100 визн
750 мл/250 визн
3Білірубін-CпЛВизначення загального та прямого білірубіна. Колориметричний, кінцева точка, біреактив63410, 30157-Набір реагентів для вимірювання білірубіну600 мл/100+100
1800мл/300+300
4Білірубін загальний та прямий. DMSO. Колориме-тричний. Натрію нітріт(мл)Визначення загального та прямого білірубіна. Колориметричний, кінцева точка, біреактив30157-Набір реагентів для вимірювання білірубіну6 мл
14 мл
5Білірубін по Йєндрашіку-СпЛВизначення загального та прямого білірубіна по методу Йєндрашіка-Гроффмана, колориметричний (без калібратору)30157-Набір реагентів для вимірювання білірубіну110 визн/55 визн.заг. +55 прям
300 визн/150 визн.заг +150 прям
6Калібратор БілірубінЛіофілізована бичача сироватка41830-Загальний білірубін IVD, калібратор1х2 мл
7Калібратор БілірубінЛіофілізована людська сироватка41830-Загальний білірубін IVD, калібратор1х1 мл
8Контроль БілірубінЛіофілізована людська сироватка
Концентрація білірубіна вказана на флаконі з реагентом
30217 - Клінічна хімія, однокомпонентний калібратор1х1 мл
9Гемоглобін-СпЛКолориметричний, геміглобінціанід-ний (по Драбкину), кінцева точка, монореактив, стандарт32430-Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметге-моглобіновим методом1000 мл/200 визн
2000 мл/400 визн
800 визн
10Гемоглобін ГХ СпЛКолориметричний, геміхромний, кінцева точка, монореактив, стандарт30527-Набір реагентів для визначення підтипу гемоглобіну 1 л/200 визн
2 л/400 визн
5 л/1000 визн
11Гемоглобін-СпЛ (рідкий)Колориметричний, геміглобінціанідний (по Драбкину), кінцева точка, монореактив, стандарт32430-Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемогло-біновим методом1000 мл/200 визн
2000 мл/400 визн
800 визн