Діагностичні набори для дослідження системи гемостазу

Найменування
Показник, метод
Код класифікатора медичних виробів
Кільк. визначень
АПТЧ/АЧТЧ
1АПТЧ-К-тест Визначення АПТЧ, АЧР, ЧТЧ класичним, каолін-кефаліновим методом. 30592, 55981, 55982100 визн
500 визн
2АПТЧ-тест ліофілізований Визначення АПТВ з розчинним реагентом, що містить кефалін і елагову кислоту30592, 55981, 55982100-200 визн.
3АПТЧ-тест рідкий Визначення АПТЧ з рідким реагентом, що містить кефалін і елагову кислоту30592 – Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, експрес-аналіз, 55981, 55982100-200 визн.
4АПТЧ-тест рідкий соєвийВизначення АПТЧ з рідким реагентом, що містить соєві фосфоліпіди і елагову кислоту30592, 55981, 55982100-200 визн.
ПРОТРОМБІНОВИЙ ЧАС
5ПЧ-тестВизначення протромбінового часу та МНВ. З контрольною плазмою. 55983 – Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку4х10 визн
4х25 визн
6ПЧ-тест без контрольної плазмиВизначення протромбінового часу та МНВ. 55983 – Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку4х10 визн
4х25 визн
7ПЧ-К-тестВизначення протромбінового часу в капілярної крові. З контрольною плазмою55983 – Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку50-100 визн.
8ПЧ-тест з рідким реагентомВизначення протромбінового часу зі стандартизованим рідким реагентом, готовим до використання. З контрольною плазмою.55983 – Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку4 фл + контрольна плазма
200-800 визн.
9ПЧ-тест з рідким реагентомВизначення протромбінового часу зі стандартизованим рідким реагентом, готовим до використання. 55983 – Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку1 фл
50-200 визн.
ТРОМБІНОВИЙ ЧАС
10Тромбо-тестВизначення тромбінового часу55987, 5598850 визн
400 визн
11Тромбо-тест без контрольної плазмиВизначення тромбінового часу55987, 5598850 визн
400 визн
12Тромбін рідкий, 3-4 од. NIHВизначення тромбінового часу та інших показників коагулограми5598810 мл
13Тромбін 150 од. NIH150 NIH од.-1фл
14Тромбін 500 од. NIH500 NIH ед.-1фл
ФІЗІОЛОГІЧНІ АНТИКОАГУЛЯНТИ
15Антитромбін-тестВизначення активності антитромбіну ІІІ (принцип U. Abildgaard в модифікації А.П. Момота і А.М. Мамаєва)30583120-240 визн.
16Хромо-АнтитромбінВизначення антитромбіну III з використанням хромогенного субстрату30583120 визн.
17Хромо-Антитромбин-АВизначення концентрації (у відсотках від норми) антитромбіну III (АТ III) на автоматичних коагулометрах250 визн.
18ПАРУС-тест Експрес-визначення порушень в системі Протеїну С3058840-80 визн.
19Хромо-Протеїн СВизначення активності протеїну С в плазмі крові на автоматичних коагулометрах або фотометрах61984 - Протеїн С ІВД, набір, преципітаційний / імунодифузійний аналіз; 62223 – Протеїн С ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) 30-100 визн.
20Гепарин-тестВизначення тромбін-гепариного часу згортання в плазмі крові 30564 – Набір реагентів для визначення рівня гепаріну100-200 визн.
21Фактор V-РС-тестВизначення резистентності фактора V до активованого протеїну С56009 – Фактор V зсідання крові IVD, набір, аналіз утворення згустку; 56010 – Фактор V зсідання крові IVD, набір, хромогенний аналіз 40-80 визн.
ФІБРІНОГЕН
22Фібриноген-тест Визначення концентрації фібриногену по Клаусу (в комплекті-стандарт)55997 - Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку 30 визн.
100 визн.
22*Фібриноген-тест рідкийВизначення концентрації фібриногену по Клаусу (в комплекті-стандарт)55997 - Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку 30 визн.
100 визн.
23Фібриноген-тест без контрольної плазмиВизначення концентрації фібриногену по Клаусу100 визн.
24Мульти-ФібриногенВизначення фібриногену на напівавтоматичних коагулометрах без розведення досліджуваної плазми.30541 - Набір реагентів для визначання фібриногену100-200 визн.
25Мульти-Фібриноген-АВизначення фібриногену на автоматичних коагулометрах без розведення досліджуваної плазми.30541 – Набір реагентів для визначання фібриногену100-200 визн.
26Фібриноген-калібраторДля калібрування при визначенні фібриногену модифікованим методом Клауса на автоматичних та напівавтоматичних коагулометрах5599610 калібровок
27Полімер-тестВизначення порушень кінцевого етапу згортання80-160 визн.
ВОВЧАКОВИЙ АНТИКОАГУЛЯНТ
28Експрес-Люпус-тестВиявлення антикоагулянту вовчакового типу. В комплекті контрольна плазма3058750-100 визн.
29Люпус-ТестВиявлення антикоагулянту вовчакового типу з коригуючими пробами30587100-200 визн.
ФІБРИНОЛІЗ
30Фібриноліз-тестДослідження XIIа-залежного фібринолізу400 визн.
31Хромо-ПлазміногенВизначення плазміногену на основі гідролізу хромогенного субстрату60-120 визн.
32Хромо-Плазміноген-АВизначення плазміногену на основі гідролізу хромогенного субстрату на автоматичних коагулометрах300 визн.
33D-дімер тест, латексний реагентЯкісне або напівкількісне визначення D-димеру в плазмі крові людини47346, 3057645 визн.
85 визн.
130 визн.
ФУНКЦІЯ ТРОМБОЦИТІВ
34Агрескрин-тестЕкспрес-оцінка функції тромбоцитів на склі500 визн.
ФІБРІН-МОНОМЕР
35РФМК-тест флаконний варіантВизначення розчинних фібрин-мономірних комплексів43421фл/200 визн.
36РФМК-тест планшетний варіантВизначення розчинних фібрин-мономірних комплексів43421планш./192 визн.
ОКРЕМІ ФАКТОРИ
37Фактор VIII-тестВизначення активності фактору VIII56021 - Фактор VIII зсідання крові IVD, набір, аналіз утворення згустку; 56022 – Фактор VIII зсідання крові IVD, набір, хромогенний аналіз20-40 визн.
38Фактор IХ -тестВизначення активності фактору IХ56031 – Фактор IX зсідання крові IVD, набір, аналіз утворення згустку20-40 визн.
ОКРЕМІ РЕАГЕНТИ
39Тромбопластин з кальцієм розчинний Визначення протромбінового часу згортання і рівня фібриногену мануальними методами30592 – Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, експрес-аналіз10-20 визн./фл
25-50 визн./фл
40КефалінРеагент для визначення АПТЧ і ЧТЧ250-500 визн.
41Каолін Реагент для визначення АПТЧ, каолінового часу багатої (АВР) і бідній тромбоцитами плазми1000 визн.
42АДФІндуктори агрегації тромбоцитів для роботи з агрегометром. Діагностика тромбоцитарної ланки2х2,0мг
43Адреналин54094-Адреналін (епінерфин) IVD, реагент1х5,0мг
44Арахідонова кислота
45Колаген120,0 мг
46РистоміцинДля діагностика хвороби Віллебранда7,5 мг/мл
47Тромбоцити людини2 мл
48ЛебетоксРеагент з отрути гадюки середньоазіатської100-200 визн.
49АнцистронДля диференціації причин подовження тромбінового часу згортання при гепаринотерапії5х1 мл
50Хлорид кальциюНа 200 мл робочого розчину (0,277%)30593500 опр.
51Буфер трис-HClДля приготування розведень тромбіну200 мл
52Буфер трис-HCl з гепариномДля приготування досліджуваної плазми при визначенні концентрації антитромбіна набором реагентів Хромо-Антитромбін200 мл
53Цитрат натрію На 50 мл 3,8% р-ну для стабілізації крові50 мл
ПЛАЗМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КАЛІБРУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
54РНП-плазма 9 параметрівПлазма, атестована по 9 параметрам (АПТЧ, ПЧ, ТЧ, ФГ, факт. 8 і 9, АТ III, Плазміноген і Протеїн С)1 мл
55Дефіцитна по фактору VIII плазмаДіагностика гемофилії А1 мл
56Дефіцитна по фактору IХ плазмаДіагностика гемофилії В1 мл
57Плазма-контроль Клот Н, 4 параметриАтестований по 4 параметрам в нормальному діапазоні: АПТЧ/АЧТЧ; ПЧ; ТЧ; фібриноген (методом Клаусса).55985 – Протромбіновий час (ПВ) IVD, контрольний матеріал1 мл
58Плазма-контроль Клот Н, 7 параметрівАтестований за 7 параметрами в нормальному діапазоні:АПТЧ/АЧТЧ; ПТЧ; МНО; показник по Квіку; ТЧ; анцистроновий час; фібриноген (методом Клаусса).1 мл
59Плазма-контроль Клот П, 4 параметриАтестований по 4 параметрам в патологічному діапазоні: АПТЧ/АЧТЧ; ПЧ; ТЧ; фібриноген (методом Клаусса)55985 – Протромбіновий час (ПВ) IVD, контрольний матеріал2 мл
60Плазма-контроль Клот П, 7 параметриАтестований за 7 параметрами в патологічному діапазоні:АПТВ / АЧТЧ; ПТВ; МНО; показник по Квіку; ТВ; анцістроновое час; фібриноген (методом Клаусса)1 мл
61Плазма-контроль Н, 7 параметрівРеагент атестований за 7 параметрами в нормальному діапазоні: фібриноген (модифікованим методом Клаусса); антитромбін; плазміноген; протеїн С; фактор VIII; фактор IX; фактор XIII.1 мл
62Плазма-контроль П, 7 параметрівРеагент атестований за 7 параметрами в патологічному діапазоні: фібриноген (модифікованим методом Клаусса); антитромбін; плазміноген; протеїн С; фактор VIII; фактор IX; фактор XIII.1 мл
63Мульти-Калібратор 12 параметрівАтестований по 12 параметрам: АПТЧ / АЧТЧ; ПТЧ; показник по Квіку; ТЧ; анцистроновий час; фібриноген; антитромбін; плазминоген; протеїн С; фактор VIII; фактор IX; фактор XIII559961 мл