Діагностичні набори для дослідження системи гемостазу

Найменування Показник, метод Кількість визначень Ціна (з ПДВ), грн
АПТЧ/АЧТЧ
1 АПТЧ-К-тест Визначення АПТЧ, АЧР, ЧТЧ класичним, каолін-кефаліновим методом. 100  визн
500 визн
414,00
1763,00
2 АПТЧ-тест ліофілізований Визначення АПТВ з розчинним реагентом, що містить кефалін і елагову кислоту 100-200 визн. 456,00
3 АПТЧ-тест рідкий Визначення АПТЧ з рідким реагентом, що містить кефалін і елагову кислоту 100-200 визн. 470,00
4 АПТЧ-тест рідкий соєвий Визначення АПТЧ з рідким реагентом, що містить соєві фосфоліпіди і елагову кислоту 100-200 визн. 615,00
ПРОТРОМБІНОВИЙ ЧАС
5 ПЧ-тест Визначення протромбінового часу та МНВ. З контрольною плазмою. 4х10  визн
4х25 визн
441,00
739,00
6 ПЧ-тест без контрольної плазми Визначення протромбінового часу та МНВ. 4х10  визн
4х25 визн
за запитом
7 ПЧ-К-тест Визначення протромбінового часу в капілярної крові.  З контрольною плазмою 50-100 визн. 400,00
8 ПЧ-тест з рідким реагентом Визначення протромбінового часу зі стандартизованим рідким реагентом, готовим до використання. З контрольною плазмою. 4 фл + контрольна плазма
200-800 визн.
1383,00
9 ПЧ-тест з рідким реагентом Визначення протромбінового часу зі стандартизованим рідким реагентом, готовим до використання. 1 фл
50-200 визн.
332,00
ТРОМБІНОВИЙ ЧАС
10 Тромбо-тест Визначення тромбінового часу 50  визн           
400 визн
262,00       
1454,00
11 Тромбо-тест без контрольної плазми Визначення тромбінового часу 50  визн            400 визн 228,00      
1373,00
12 Тромбін  рідкий, 3-4 од. NIH Визначення тромбінового часу та інших показників коагулограми 10 мл 299,00
13 Тромбін 150 од. NIH 150 NIH од.-1фл 515,00
14 Тромбін 500 од. NIH 500 NIH ед.-1фл 1438,00
ФІЗІОЛОГІЧНІ АНТИКОАГУЛЯНТИ
15 Антитромбін-тест Визначення активності антитромбіну ІІІ (принцип U. Abildgaard в модифікації А.П. Момота і А.М. Мамаєва) 120-240 визн. 906,00
16 Хромо-Антитромбін Визначення антитромбіну III з використанням хромогенного субстрату 120 визн. 1152,00
17 Хромо-Антитромбин-А Визначення концентрації (у відсотках від норми)  антитромбіну  III (АТ III) на автоматичних коагулометрах 250 визн. 6363,00
18 ПАРУС-тест Експрес-визначення порушень в системі Протеїну С 40-80 визн. 640,00
19 Хромо-Протеїн С Визначення активності протеїну С в плазмі крові на автоматичних коагулометрах або фотометрах 30-100 визн. 5424,00
20 Гепарин-тест Визначення тромбін-гепариного часу згортання в плазмі крові 100-200 визн. 1644,00
21 Фактор V-РС-тест Визначення резистентності фактора V до активованого протеїну С 40-80 визн. 1644,00
ФІБРІНОГЕН
22 Фібриноген-тест Визначення концентрації фібриногену по Клаусу (в комплекті-стандарт) 30 визн.      
100 визн.
422,00      
1197,00
22* Фібриноген-тест рідкий Визначення концентрації фібриногену по Клаусу (в комплекті-стандарт) 30 визн.      
100 визн.
422,00      
1197,00
23 Фібриноген-тест без контрольної плазми Визначення концентрації фібриногену по Клаусу 100 визн. за запитом
24 Мульти-Фібриноген Визначення фібриногену на напівавтоматичних коагулометрах без розведення досліджуваної плазми. 100-200 визн. 1371,00
25 Мульти-Фібриноген-А Визначення фібриногену на автоматичних коагулометрах без розведення досліджуваної плазми. 100-200 визн. 1371,00
26 Фібриноген-калібратор Для калібрування при визначенні фібриногену модифікованим  методом Клауса на автоматичних та напівавтоматичних коагулометрах 10 калібровок 4515,00
27 Полімер-тест Визначення порушень кінцевого етапу згортання 80-160 визн. 7526,00
ВОВЧАКОВИЙ АНТИКОАГУЛЯНТ
28 Експрес-Люпус-тест Виявлення антикоагулянту  вовчакового типу. В комплекті контрольна плазма 50-100 визн. 1159,00
29 Люпус-Тест Виявлення антикоагулянту  вовчакового типу з коригуючими пробами 100-200 визн. 4104,00
ФІБРИНОЛІЗ
30 Фібриноліз-тест Дослідження XIIа-залежного фібринолізу 400 визн. 3008,00
31 Хромо-Плазміноген Визначення плазміногену на основі гідролізу хромогенного субстрату 60-120 визн. 1230,00
32 Хромо-Плазміноген-А Визначення плазміногену на основі гідролізу хромогенного субстрату на автоматичних коагулометрах 300 визн. 5647,00
33 D-дімер тест, латексний реагент Якісне або напівкількісне визначення D-димеру в плазмі крові людини 45 визн.         
85 визн.       
130 визн.
6020,00   
9259,00     
10988,00
ФУНКЦІЯ ТРОМБОЦИТІВ
34 Агрескрин-тест Експрес-оцінка функції тромбоцитів на склі 500 визн. 1678,00
ФІБРІН-МОНОМЕР
35 РФМК-тест флаконний варіант Визначення розчинних фібрин-мономірних комплексів фл/200 визн. 548,00
36 РФМК-тест планшетний варіант Визначення розчинних фібрин-мономірних комплексів планш./192 визн. 1707,00
ОКРЕМІ ФАКТОРИ
37 Фактор VIII-тест Визначення активності фактору VIII 20-40 визн. 1566,00
38 Фактор IХ -тест Визначення активності фактору IХ 20-40 визн. 1566,00
ОКРЕМІ РЕАГЕНТИ
39 Тромбопластин з кальцієм розчинний Визначення протромбінового часу згортання і рівня фібриногену мануальними методами 10-20 визн./фл     
25-50 визн./фл
49,00           
120,00
40 Кефалін Реагент для визначення АПТЧ і ЧТЧ 250-500 визн. 548,00
41 Каолін Реагент для визначення АПТЧ, каолінового часу багатої (АВР) і бідній тромбоцитами плазми 1000 визн. 291,00
42 АДФ Індуктори агрегації тромбоцитів для роботи з агрегометром. Діагностика тромбоцитарної ланки 2х2,0мг 452,00
43 Адреналин 1х5,0мг 828,00
44 Арахідонова кислота 490,00
45 Колаген 120,0 мг 406,00
46 Ристоміцин Для діагностика хвороби Віллебранда 7,5 мг/мл 1539,00
47 Тромбоцити людини 2 мл 452,00
48 Лебетокс Реагент з отрути гадюки середньоазіатської 100-200 визн. 193,00
49 Анцистрон Для диференціації причин подовження тромбінового часу згортання при гепаринотерапії 5х1 мл 856,00
50 Хлорид кальцию На 200 мл робочого розчину (0,277%) 500 опр. 131,00
51 Буфер трис-HCl Для приготування розведень тромбіну 200 мл 165,00
52 Буфер трис-HCl з гепарином Для приготування досліджуваної плазми при визначенні концентрації антитромбіна набором реагентів Хромо-Антитромбін 200 мл 76,00
53 Цитрат натрію На 50 мл 3,8% р-ну для стабілізації крові 50 мл 91,00
ПЛАЗМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КАЛІБРУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
54 РНП-плазма 9 параметрів Плазма, атестована по 9 параметрам (АПТЧ, ПЧ, ТЧ, ФГ, факт. 8 і 9, АТ III, Плазміноген і Протеїн С) 1 мл 265,00
55 Дефіцитна по фактору VIII плазма Діагностика гемофилії А 1 мл 406,00
56 Дефіцитна по фактору IХ плазма Діагностика гемофилії В 1 мл 418,00
57 Плазма-контроль      Клот Н, 4 параметри Атестований по 4 параметрам в нормальному діапазоні: АПТЧ/АЧТЧ; ПЧ;   ТЧ; фібриноген (методом Клаусса). 1 мл 152,00
58 Плазма-контроль    Клот Н, 7 параметрів Атестований за 7 параметрами в нормальному діапазоні:АПТЧ/АЧТЧ; ПТЧ; МНО; показник по Квіку; ТЧ; анцистроновий час; фібриноген (методом Клаусса). 1 мл 145,00
59 Плазма-контроль    Клот П, 4 параметри Атестований по 4 параметрам в патологічному діапазоні: АПТЧ/АЧТЧ; ПЧ; ТЧ; фібриноген (методом Клаусса) 2 мл 189,00
60 Плазма-контроль    Клот П, 7 параметри Атестований за 7 параметрами в патологічному діапазоні:АПТВ / АЧТЧ; ПТВ; МНО; показник по Квіку; ТВ; анцістроновое час; фібриноген (методом Клаусса) 1 мл 145,00
61 Плазма-контроль Н,     7 параметрів Реагент атестований за 7 параметрами в нормальному діапазоні: фібриноген (модифікованим методом Клаусса); антитромбін; плазміноген; протеїн С; фактор VIII; фактор IX; фактор XIII. 1 мл 145,00
62 Плазма-контроль П,     7 параметрів Реагент атестований за 7 параметрами в патологічному діапазоні: фібриноген (модифікованим методом Клаусса); антитромбін; плазміноген; протеїн С; фактор VIII; фактор IX; фактор XIII. 1 мл 145,00
63 Мульти-Калібратор 12 параметрів Атестований по 12 параметрам: АПТЧ / АЧТЧ; ПТЧ; показник по Квіку; ТЧ; анцистроновий час; фібриноген; антитромбін; плазминоген; протеїн С; фактор VIII; фактор IX; фактор XIII 1 мл 284,00